Trygderett

  • Er du usikker på dine trygderettigheter?
  • Er du uriktig behandlet av offentlig instans?
  • Har du fått et vedtak fra NAV som du vil klage på?

Advokatene Sivertsen & Co tilbyr juridisk rådgivning og bistår i saker mot det offentlige.

Vi hjelper deg også med å avklare mulighetene for innvilgelse av fri rettshjelp ved behov. Selv om ikke alle kan få fri rettshjelp, minner vi om at du etter skatteloven kan trekke fra kostnader til juridisk bistand når de «er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt». Dette kan blant annet gjelde advokatutgifter og prosessomkostninger i tvist om underholdsbidrag i ekteskapssaker, trygdetvister og enkelte tvister om fasteiendom. Det spiller ingen rolle om du vant saken.

Ønsker du kontakt angående trygderett eller sosialrett?

ELLER RING OSS NÅ  

55 32 20 55