Domstol.jpg

Rettssak

Advokatene Sivertsen & Co har lang erfaring og gode resultater med føring av saker ved domstolene og andre tvisteløsningsorganer. Vi kan hjelpe deg trygt igjennom hele rettsprosessen.

Sivilprosessen kalles prosessformen i saker som gjelder såkalte sivile tvister, som reises som søksmål for domstolene. En sivil tvist oppstår når det er uenighet mellom to eller flere parter om hvilke juridiske rettigheter og plikter som består innenfor et konkret faktisk forhold. Offentlig forvaltning ved kommune, fylke eller stat kan også være part i sivile tvister.


Trenger du hjelp til å føre en sak for domstolene? 

ELLER RING OSS NÅ  

55 32 20 55