Velg den beste løsningen for bedriften

Vi tilbyr forskjellige abonnementsløsninger utfra bedriftens størrelse og behov. Størrelsen på abonnementet velges ut fra hva bedriften trenger av juridiske tjenester gjennom året.

Husk at våre advokater kan hjelpe bedriften med alt fra enkle juridiske råd i personalsaker, til komplett konflikthåndtering, inkludert forhandlinger, mekling og håndtering av saker i domstolene. Det er opp til bedriften å bestemme når og hvor mye bistand den trenger.


handshake basis

Inkluderte timer per måned: 4

Månedspris: 7 000 eks. mva.

Fast timepris: 1 750 eks. mva.

(32 % rabatt på ordinær timepris.)

handshake medium

Inkluderte timer per måned: 10

Månedspris: 15 000 eks. mva.

Fast timepris: 1 500 eks.mva.

(42 % rabatt på ordinær timepris.)

handshake total

Inkluderte timer per måned: 25

Månedspris: 32 500 eks. mva.

Fast timepris: 1 300 eks. mva.

(50 % rabatt på ordinær timepris.)


Lær mer om fastadvokatordningen:

Hvorfor bør bedrifter ha fastadvokat?

Hvert eneste år taper bedrifter store beløp på grunn av småfeil i den daglige driften. Som oftest skjer dette når bedriften gjør noe som ligger utenfor kjerneområdet.

Hvordan fungerer fastadvokatordningen?

Ut fra bedriftens behov, betaler man for et bestemt antall rabatterte advokattimer per måned.

Abonnement og priser

Vi tilbyr forskjellige abonnementsløsninger utfra bedriftens størrelse og behov.