Mekling og konflikthåndtering ved tvister

Mekling.jpg

Å få en nøytral tredjepart inn i en konflikt på et tidlig tidspunkt, kan ofte løse opp en fastlåst konflikt og spare partene for kostbare rettslige prosesser.

Mekling er en prosess der en utenforstående person forsøker å få to eller flere parter med motstridende interesser til å finne en felles løsning og inngå et forlik. Mekling brukes i mange forskjellige sammenhenger og på mange nivåer. Det kan være snakk om parter i næringslivet eller en privat tvist mellom to parter, der penger eller andre verdier står på spill.

I Norge er forsøk på mekling en del av rettslige prosesser for å søke å unngå rettssaker. Men mekling kan foregå uformelt ved at man gir jobben til en nøytral tredjeperson som partene enes om.  En grunnleggende forutsetning er da at begge (alle) parter er enige om en slik fremgangsmåte. Alternativet vil ofte være å anlegge sak for domstolene, men ettersom mekling som oftest både vil gå fortere, være billigere og medføre et resultat alle vil kunne være fornøyd med, vil det som regel være hensiktsmessig å forsøke en slik løsning som første utvei.

Advokatene Sivertsen & Co har lang erfaring på området, og er også godkjent advokatmekler. Vi har svært gode erfaringer med å gjennomføre mekling som en nøytral tredjepart i en konflikt. Les mer om advokatmekling her.

Trenger dere hjelp av en nøytral og løsningsorientert tredjepart i en fastlåst konflikt?

ELLER RING OSS NÅ  

55 32 20 55