Kontraktstøtte

Vi hjelper våre kunder med å:

  • Forhandle med kunder og leverandører.
  • Utarbeide gunstige forretningsavtaler.
  • Oppdatere og vedlikeholde avtaleporteføljen.

  • Bistå og mekle ved avtaletvister.

  • Føre avtaletvister for domstolene.

Det er bedriftene selv som har de beste kunnskaper om sitt kjerneområde og sine produkter eller tjenester. Denne bransjekunnskapen er verdifull og nødvendig når det kommer til salg og kundehåndtering. Derfor lønner det seg sjelden å outsource dette til utenforstående.

Det kan imidlertid være smart å alliere seg med advokater som har den avtalerettslige kompetansen som er viktig for å sikre trygge og gode avtaler. Våre advokater har lang erfaring innen både generell avtalerett og forhandlinger. Derfor bistår vi ofte våre klienter i forhandlinger og utarbeidelse av avtaler med både kunder og leverandører.

Vi hjelper våre kunder med å opprette og videreutvikle hele bedriftens avtaleportefølje. Vi sikrer at bedriftene til enhver tid har gode kontrakter som maksimerer utbyttet og minimerer risikoen for uenighet. På denne måten kan våre kunder spare store summer bare på å unngå unødvendige avtaletvister.

Dersom en tvist likevel skulle oppstå, er vi behjelpelig med å håndtere kommunikasjonen mellom bedriften og kunden/leverandøren. Vi forsøker å løse problemet så effektivt som mulig og til minst mulig bry for kunden.


Lær mer om fastadvokatordningen:

Hvorfor bør bedrifter ha fastadvokat?

Hvert eneste år taper bedrifter store beløp på grunn av småfeil i den daglige driften. Som oftest skjer dette når bedriften gjør noe som ligger utenfor kjerneområdet.

Hvordan fungerer fastadvokatordningen?

Ut fra bedriftens behov, betaler man for et bestemt antall rabatterte advokattimer per måned.

Abonnement og priser

Vi tilbyr forskjellige abonnementsløsninger utfra bedriftens størrelse og behov.