Jan

Jan Sivertsen 

Advokat

jan@advokatenesivertsen.no

Tlf.: 977 69 660

Jan Sivertsen er eier og driver Advokatene Sivertsen & Co.

Han er født i 1947 og stadig bosatt i Bergen. Han har utdanning som Cand. jur. fra Universitetet i Bergen fra 1975.

Han arbeidet som politifullmektig ved daværende Bergen politikammer over en to års periode fra 1975. Var også en tid konstituert politimester ved samme embet i 1977. Tok ut bevilling som advokat i 1977.

Jan etablerte og drev frem til 2000 ulike foretak innen eiendomsmegling i Bergen, herunder Eiendomsinstituttet Bergen AS, Fortunen Eiendom AS og WEB Meglerhuset AS. Fra år 2000 ble fokuset mer rendyrket mot advokatvirksomhet gjennom foretaket Advokat Jan Sivertsen. Bistand ved privat salg av eiendom på landsbasis er gjennom tiden blitt et omfattende arbeidsområde.

Jan grunnla og startet Advokatene Sivertsen & Co as i 2011. Han har opparbeidet en meget bred erfaring og kompetanse innen diverse fagområder innenfor privatrettens område, i særdeleshet innen fast eiendoms rettsforhold.

Han er meget opptatt av pålitelig og god kundebehandling, samt høy kvalitet i rådgivning og oppfølgning. Det vektlegges god tilgjengelighet i ethvert klient-/kundeforhold.