Hvorfor bør bedrifter ha fastadvokat?

Hvert eneste år taper bedrifter store beløp på grunn av små feil som blir begått i den daglige driften. Som oftest skjer dette når bedriften må gjøre noe som ligger utenfor dens kjerneområde.

Bedrifter i vekst møter nye og spennende utfordringer, for eksempel når man skal ansette, skifte lokaler eller inngå nye avtaler med leverandører og kunder. På samme måte vil bedrifter i nedgangstider trenge juridisk hjelp. Dersom man må gjennomføre oppsigelser, kutte kostnader eller reforhandle inngåtte avtaler, er det svært viktig at dette gjøres riktig, slik at konsekvensene blir så små som mulig.

For å sikre at alt gjøres korrekt med en gang, lønner det seg å ha god juridisk rådgiving hele veien. Ved å tilby kompetanse innen både juss og konfliktløsning, gjør vi det mulig for våre klienter å fokusere på sitt kjerneområde og bruke minst mulig tid på juridiske utfordringer som dukker opp i hverdagen.

Mer informasjon? Fyll ut skjemaet, så vil en av våre advokater kontakte deg for en uforpliktende samtale.


Lær mer om fastadvokatordningen:

Hvorfor bør bedrifter ha fastadvokat?

Hvert eneste år taper bedrifter store beløp på grunn av småfeil i den daglige driften. Som oftest skjer dette når bedriften gjør noe som ligger utenfor kjerneområdet.

Hvordan fungerer fastadvokatordningen?

Ut fra bedriftens behov, betaler man for et bestemt antall rabatterte advokattimer per måned.

Abonnement og priser

Vi tilbyr forskjellige abonnementsløsninger utfra bedriftens størrelse og behov.