Hvordan fungerer fastadvokatordningen?

 
Business.jpg

Med fastadvokat betaler bedriften en fast månedspris for å få enkel tilgang til generell juridisk rådgivning gjennom hele året. Ut fra bedriftens behov, betaler man for et bestemt antall rabatterte advokattimer per måned.

Timene kan bedriften benytte fritt til å løse både små og store juridiske utfordringer i den daglige driften. Dersom man ikke bruker alle timene en måned, overføres de automatisk til neste måned. Ubrukte timer kan imidlertid ikke overføres lengre enn en måned frem i tid.

Som abonnent får bedriften et direktenummer til sin fastadvokat. Dette betyr at bedriften får enkel tilgang og raskt kan rådføre seg med en advokat som allerede kjenner bedriften. Alt dette får bedriften uten at det trenger å koste mer enn det som er budsjettert på forhånd.

Dersom bedriften havner i en konflikt, kan fastadvokaten ta saken hele veien, via forhandlinger og meklingsforsøk med motparten, og om nødvendig gjennom hele rettssystemet. Bedriften betaler ingen timepris før man eventuelt har brukt opp den allerede oppsparte timebanken. Etter dette må bedriften betale for ekstra timebruk, men da til den samme rabatterte timeprisen som følger av bedriftens abonnement.

Mer informasjon? Fyll ut skjemaet, så vil en av våre advokater kontakte deg for en uforpliktende samtale.


Lær mer om fastadvokatordningen:

Hvorfor bør bedrifter ha fastadvokat?

Hvert eneste år taper bedrifter store beløp på grunn av småfeil i den daglige driften. Som oftest skjer dette når bedriften gjør noe som ligger utenfor kjerneområdet.

Hvordan fungerer fastadvokatordningen?

Ut fra bedriftens behov, betaler man for et bestemt antall rabatterte advokattimer per måned.

Abonnement og priser

Vi tilbyr forskjellige abonnementsløsninger utfra bedriftens størrelse og behov.