Hvilken hjelp kan bedriften få av fastadvokaten?

En fastadvokat kan i prinsippet brukes på alle rettsområder. Vi strekker oss langt for å løse alle de juridiske utfordringene som våre kunder møter i hverdagen.

Våre advokater har blant annet spesialkompetanse innen arbeidsrett og HR, eiendomsrett og eiendomsforvaltning, samt avtalerett og konfliktløsning. Les mer om våre hovedområder her:Kundens beste alltid i fokus

Ingen advokat kan være ekspert på alle fagområder, men som fastadvokat er det viktig for oss at kunden alltid får den beste tilgjengelige hjelpen.

I noen tunge og spesielle saker hender det derfor at vi anbefaler våre kunder å søke juridisk bistand av andre spesialister på fagområdet. Dette gjelder blant annet for kompliserte skatterettslige spørsmål og utenlandsk selskapsrett. I slike saker hjelper vi gjerne til med å finne andre kompetente advokater på området gjennom vårt juridiske nettverk. I slike saker konsulterer vi også ofte som klargjørende mellomledd mellom bedriften og ekspertene. Slike konsultasjoner blir ofte vellykkede, siden våre advokater allerede står med en fot i bedriften og en fot i jussen.

Mer informasjon? Fyll ut skjemaet, så vil en av våre advokater kontakte deg for en uforpliktende samtale.


Lær mer om fastadvokatordningen:

Hvorfor bør bedrifter ha fastadvokat?

Hvert eneste år taper bedrifter store beløp på grunn av småfeil i den daglige driften. Som oftest skjer dette når bedriften gjør noe som ligger utenfor kjerneområdet.

Hvordan fungerer fastadvokatordningen?

Ut fra bedriftens behov, betaler man for et bestemt antall rabatterte advokattimer per måned.

Abonnement og priser

Vi tilbyr forskjellige abonnementsløsninger utfra bedriftens størrelse og behov.