Ti ting man bør huske når man skal selge bolig selv

1. Bekreftet grunnboksutskrift

Grunnboksutskriften for fast eiendom og andel i borettslag kan du kjøpe fra Statens kartverk. Servitutter som ikke er tinglyst, (gangrett, veirett, båtplassrett og lignende) vil imidlertid ikke fremgå her, slik at du må spørre naboer og tidligere eiere. Opplysninger om eventuell forkjøpsrett må du også innhente.

2. Kommunale opplysninger

Innhent informasjon om boligen og eiendommen fra kommunen:

 • Reguleringsplaner.
 • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
 • Pålegg fra offentlige myndigheter, f.eks. fra brann- og feiervesen.
 • Om eventuelt utleieforhold er godkjent.
 • Målebrev.
 • Ligningsverdi og kommunale avgifter

3. Teknisk tilstandsrapport

Du bør investere i en god teknisk tilstandsrapport for å avdekke feil og mangler før boligen annonseres. Dette bidrar til å ivareta dine plikter som selger etter avhendingsloven, noe som er med på å minske risikoen for konflikter og ansvar i ettertid. Tilstandsrapporten utarbeides av en takstmann.

4. Prisopplysninger

Innhent prisopplysninger angående hva tilsvarende boliger selges for. Gå på visninger, se på annonser, sjekk med boligbyggelaget og lignende.

5. Salgsoppgave

Lag en salgsoppgave som kan deles ut på visning og legges på nett. Salgsoppgaven bør inneholde opplysninger om boligens svake og sterke sider og gi en sannferdig beskrivelse av boligen gjennom bilder og med egne ord.

Se på salgsoppgaver fra ulike visninger, for eksempel i nabolaget, og følg malen.

Mer om hva du bør tenke på når du utformer salgsmaterialet finner du i eiendomsmeglerloven § 6-7 og bransjenormen for markedsføring av boliger.

6. Annonseringen

Vurder hvor og hvordan du vil annonsere.

Aviser, annonseringsnettsteder, sosiale medier, oppslag, venner og kjente. Vær også oppmerksom på at nettportaler, slik som finn.no, ikke kan nekte private boligselgere adgang.

7. Visninger

Klargjør boligen og eiendommen for visning.

Vær tilgjengelig og sett av romslig med tid til visninger

Gjør interessenter oppmerksom på både sterke og svake sider ved boligen

Hele eller deler av arbeidet kan også bistås av en markedsfører, en fotograf, et trykkeri, og lignende, dersom det er ønskelig.

8. Budrunde

Husk at akseptert bud medfører at bindende avtale er inngått.

 • Budene må være skriftlige.
 • Før budlogg
 • Budgiver
 • Tidspunkt for budet
 • Beløp
 • Akseptfrist

Skriv gjerne en skriftlig aksept samme dag til budgiver som får tilslaget, hvor all informasjon fremkommer.  

9. Kontrakt

Formaliser den bindende avtalen skriftlig i en kjøpskontrakt. 

10. Oppgjør

Dette innebærer betaling, tinglysning for å oppnå rettsvern, samt sletting av heftelser.

NB! Punkt 10, og til en viss grad punkt 9, anbefales gjennomført ved hjelp av f.eks. advokat. Dette er ofte et krav fra bankens side. 

Ønsker du hjelp til å selge boligen selv?

ELLER RING OSS NÅ  

55 32 20 55