HR-støtte

Vi hjelper våre kunder med:

  • Ansettelser og utforming av arbeidskontrakter som passer bedriften.
  • Korrekt og lovlig gjennomføring av oppsigelser.
  • Støtte til lovpålagt oppfølging av sykemeldte.
  • Rådgivning om bedriftens plikter og rettigheter etter folketrygdloven.
  • Generell rådgivning og juridisk bistand innen lønn og HR.
  • Føre saker for domstolene.

Bedrifter som vokser møter på nye utfordringer, for eksempel når det skal ansettes flere i bedriften. Arbeidskontrakter skal utformes og signeres. Lønn og arbeidsvilkår skal forhandles, samtidig som det er viktig at bedriften forholder seg til arbeidsmiljølovens regler på området.

På samme måte vil bedrifter i omstrukturering eller nedgangstider ha behov for juridisk bistand. Dersom man for eksempel må gjennomføre oppsigelser, kan det bli svært kostbart for bedriften å gjøre dette på feil måte.

Det daglige ansvaret for ansatte kan også være en stor oppgave. Lovverket stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet i bedrifter. Samtidig krever de ansatte oppfølging, for eksempel ved sykemelding. Regelverket kan være komplisert, men med den rette innsikten i folketrygdloven og et godt samarbeid med NAV, kan bedriften spare seg for mye bry og unødvendige utgifter.

Advokatene Sivertsen & Co har spisskompetanse på flere områder innen HR-arbeid. Tegn et fastadvokatabonnement i dag og gi bedriften den juridiske kompetansen den trenger.


Hvorfor bør bedrifter ha fastadvokat?

Hvert eneste år taper bedrifter store beløp på grunn av småfeil i den daglige driften. Som oftest skjer dette når bedriften gjør noe som ligger utenfor kjerneområdet.

Hvordan fungerer fastadvokatordningen?

Ut fra bedriftens behov, betaler man for et bestemt antall rabatterte advokattimer per måned.

Abonnement og priser

Vi tilbyr forskjellige abonnementsløsninger utfra bedriftens størrelse og behov.