Gratis vurdering

Vi mener at det skal være enkelt å få god juridisk bistand. Likevel er det mange som nøler fordi de er usikker i sin sak, eller fordi de frykter at det skal bli for dyrt.

For å gjøre det enklere for deg, tilbyr Advokatene Sivertsen & Co å foreta en innledende vurdering av saken din helt gratis!

Ved en innledende vurdering gis du muligheten til å legge frem din sak i korte trekk for en av våre advokater. Vi foretar så en vurdering av saken og gir deg en tilbakemelding på;

  • om vi mener at du har en sak som bør tas videre juridisk,
  • på hvilken måte vi kan hjelpe deg videre i din sak, enten gjennom juridisk rådgivning, forhandlinger, mekling eller gjennom domstolene,
  • et estimat på hvor omfattende og kostbar vi tror saken vil bli.

Vurderingen av din sak gjennomføres med et gratis møte på inntil 30 minutter, samt en tilbakemelding fra oss i etterkant av møtet. Når du har fått vår vurdering, bestemmer du selv om du ønsker å ta saken videre eller ikke.

Gjør vi en god jobb?

Vi vurderer din sak dersom du vurderer oss!

Alt vi ber om i retur for vår gratis vurdering, er at du gjengjelder tjenesten ved å vurdere oss!

Som advokater er vi ikke bare avhengige av fornøyde kunder. Vi er også avhengige av "jungeltelegrafen" og at våre fornøyde kunder anbefaler oss videre til sine bekjente. Derfor ber vi om at du liker våre sider på Facebook. Videre ber vi om at du gir oss en rask anmeldelse av våre tjenester etter at du har mottatt en gratis vurdering av din sak. På den måten hjelper du også andre til å kunne få en gratis vurdering av sin sak.

 

Klikk HER og fyll ut skjemaet for å få en gratis vurdering i din sak.

Det skal være enkelt å få god juridisk bistand.
— Advokatene Sivertsen & Co

Ønsker du en gratis vurdering av din sak? (inntil 30 min. møte)

ELLER RING OSS NÅ  

55 32 20 55