Familierett

Familieretten omfatter både formuesforholdet mellom ektefeller og samboere, oppløsning av ekteskap og fordeling av felles barn ved skilsmisse eller samlivsbrudd, for å nevne noe.

  • Ønsker dere å sette opp en samboeravtale eller trenger hjelp til opprettelse av en ektepakt?
  • Er du usikker på dine rettigheter i forkant av en skilsmisse eller et samlivsbrudd?
  • Behøver du/dere hjelp til å sette opp en skifteavtale? 
  • Er dere usikker på hva som er "rett" i forhold til felles barn? 
  • Ønsker du bistand i forhold til avtale om fordeling av felles barn etter skilsmisse/samlivsbrudd?
  • Har du behov for bistand i et møte mellom partene eller å forberede en rettssak?

Advokatene Sivertsen & Co fokuserer på effektive og gode løsninger, og vi er ofte bidragsytere til å finne løsninger som partene kan leve godt med. I slike saker kan vi bidra til å holde konfliktnivået lavt, så lenge det er grunnlag for det. Vi er en trygg representant i tvister hvor konfliktnivået er høyt.

Skilsmisse.jpg

Ønsker du kontakt angående familierettslige spørsmål?

ELLER RING OSS NÅ  

55 32 20 55