Eiendomsstøtte

Vi hjelper våre kunder med:

  • Kjøp og salg av eiendom.
  • Leie- og utleie av eiendom.
  • Utforming av gjennomtenkte avtaler og kontrakter.
  • Mekling og forhandlinger i eiendomstvister.
  • Føre eiendomssaker for domstolene.
  • Generell eiendomsforvaltning.

Alle virksomheter trenger et sted å være. Enten det eies eller leies, hjelper vi våre klienter med forvaltning av eiendom og eiendomsavtaler.

Ved kjøp og salg av fast eiendom, hjelper vi våre klienter gjennom hele prosessen. Vi er behjelpelige i forhandlinger, ved oppsett av kontrakter og ved overføringen av eiendomshjemler. Vårt firma er godkjent som eiendomsmegler og vi påtar oss jevnlig oppgjørsoppdrag ved overføringen av eiendom mellom kjøper og selger.

Vi bistår bedrifter med leie og utleie av fast eiendom. Vi hjelper til med utformingen av leieavtaler og bistår i eventuelle tvister mellom leier og utleier. For bedrifter med stor eiendomsportefølje, bistår vi med den daglige forvaltningen av eiendommene.

Ved utbygging og vedlikehold av fast eiendom, bistår vi bedriften ved inngåelse av avtaler med leverandører og entreprenører. Dersom konflikter skulle oppstå, hjelper vi til med å løse dem effektivt og til det beste for bedriften.


Lær mer om fastadvokatordningen:

Hvorfor bør bedrifter ha fastadvokat?

Hvert eneste år taper bedrifter store beløp på grunn av småfeil i den daglige driften. Som oftest skjer dette når bedriften gjør noe som ligger utenfor kjerneområdet.

Hvordan fungerer fastadvokatordningen?

Ut fra bedriftens behov, betaler man for et bestemt antall rabatterte advokattimer per måned.

Abonnement og priser

Vi tilbyr forskjellige abonnementsløsninger utfra bedriftens størrelse og behov.