Dekning av utgifter i eiendomssaker

I de fleste tilfeller vil utgifter til juridisk bistand i tvister som omhandler fast eiendom, kunne dekkes ved forsikringsdekning gjennom din boligforsikring eller innboforsikring.

Vi hjelper med å avklare mulighetene for slik dekning og håndterer krav i forhold til forsikringsselskap.