Cathrine

Cathrine Sivertsen 

Advokat

cathrine@advokatenesivertsen.no

Tlf.: 976 41 633

Cathrine Sivertsen har utdanning som Cand. jur. fra Universitetet i Bergen.

Cathrine har arbeidet som advokatfullmektig siden 2008, med egen advokatbevilling fra 2010. Grunnla og startet Advokatene Sivertsen & Co as i 2011.

Tidligere arbeidserfaring fra bank og på kontraktsavdelingen i Hydro, nå Statoil, blant annet med offentlige anskaffelser. I tillegg erfaring som konstituert eiendomssjef i Bergen og Omland Havnevesen.  I flere år har hun også vært nemdmedlem i Utlendingsnemda.

Cathrine har opparbeidet bred kompetanse innen våre fagområder, og aller viktigst, forståelse av hvordan man får gjennomslag for rettigheter. Hun er opptatt av pålitelig og god kundebehandling, samt kvalitet i rådgivning og oppfølgning. Hun har også god og allsidig prosedyreerfaring fra ulike rettsinstanser. Fellesnevner for all erfaring er kommunikasjon, brennende engasjement og fokus på de beste løsninger for våre kunder.