Avtalerett

Svært ofte oppstår konflikter fordi noen bryter en avtale. Lovens utgangspunkt er selvsagt at avtaler skal holdes, men virkeligheten er ikke alltid like enkel. Noen ganger kan partene være uenige i hva som er avtalt, enten fordi kontrakten er uklar, eller kanskje fordi avtalen ikke er skrevet ned i det hele tatt.

Advokatene Sivertsen & Co har lang erfaring med å sette opp gode og trygge avtaler, både for næringslivet og for private. Trenger du hjelp til å lage en kjøpekontrakt, ektepakt, samboeravtale, leieavtale, testament, låneavtale eller andre typer avtaler, kan vi hjelpe deg.

Dersom du allerede er i konflikt på grunn av en avtale, kan Advokatene Sivertsen & Co hjelpe deg med å håndtere situasjonen. Vi kan gi juridisk rådgivning i din sak, slik at du kan håndtere situasjonen på best mulig måte. Videre kan vi hjelpe deg i forhandlingene med den andre parten. Dersom begge partene ønsker det, kan vi også gå inn som meklere for å finne en løsning som alle kan leve med. Dersom man ikke klarer å finne en løsning i fellesskap, kan Advokatene Sivertsen & Co selvsagt hjelpe deg med å føre saken din for domstolene.

Trenger du hjelp med en kontrakt eller avtale?

ELLER RING OSS NÅ  

55 32 20 55