Arverett

Mange søker bistand fra advokat i saker som omhandler arverett, på grunn av betydningen slike saker har for familiære forhold. Nye og mer kompliserte familiekonstellasjoner skaper også nye utfordringer med behov for arverettslige avklaringer.

Advokatene Sivertsen & Co tilbyr juridisk rådgivning innen arverett. Vi bistår med opprettelse av testamente og andre dokumenter som sikrer korrekt fordeling av arv. Ofte kan forskudd på arv eller gaver til arvinger utløse tvister som kunne vært unngått ved å konsultere advokat. I slike tilfeller kan vi bistå med juridisk rådgivning og hjelpe til med å holde konfliktnivået nede gjennom mekling.

Videre bistår vi med juridisk rådgiving ved gjennomføring av selve arveoppgjør og ved overføring av fast eiendom i den forbindelse.

Ønsker du kontakt angående arv eller arveoppgjør?

ELLER RING OSS NÅ  

55 32 20 55