Arbeidsrett

Arbeidsretten regulerer vilkårene i arbeidslivet. Den omhandler rettsregler som gjelder mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Rettsreglene rundt dette tema er stort sett nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Advokatene Sivertsen & Co tilbyr juridisk rådgivning til både arbeidsgivere og arbeidstakere. Dersom konflikter skulle oppstå, tilbyr vi støtte ved forhandlinger eller gjennom mekling mellom partene. Dersom en tvist tas til domstolene, har vi advokater med god erfaring på området som kan hjelpe deg gjennom hele rettsprosessen.

Trenger du hjelp til å løse en arbeidskonflikt?

ELLER RING OSS NÅ  

55 32 20 55