Posts tagged #bolig

Elektronisk tinglysning hos Kartverket

Tidene endrer seg. Det meste digitaliseres - nå også tinglysningen! 

Kartverket starter med elektronisk tinglysing. I starten gjelder det kun for profesjonelle brukere. I neste fase vil det bli mulig for boligkjøpere å tinglyse "rett fra stua". Når det profesjonelle markedet tar i bruk elektronisk tinglysing, vil det ikke lenger være nødvendig for boligkjøpere og boligselgere å møte på advokatens eller eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumenter. Bankenes lånekunder kan nå signere alle dokumenter i nettbanken.

I forkant av innsending gjennomføres løpende kontroller av de ulike dokumentene som sendes til tinglysning. Feil og mangler fanges opp umiddelbart.

Hittil har Kartverket brukt cirka fire dager på å tinglyse en eiendom. I tillegg kommer tid for signering av dokumenter, postgang og eventuell retur av dokumenter på grunn av feil. Nå vil tinglysing kunne skje 24 timer i døgnet – og i de fleste tilfeller gjennomføres på sekundet.

Det er i første omgang åpnet for at de ni vanligste dokumenttypene for rettigheter i fast eiendom og borettslagsandeler kan sendes inn elektronisk. 

Vi har tatt i bruk ordningen, og ser frem til en enklere og raskere tinglysningshverdag. 

 

Posted on May 10, 2017 and filed under Advokatene Sivertsen & Co, Nyheter.