Posts tagged #Leieavtale

Utleie av bolig - Husleiekontrakt

nøkkel.jpg

Høsten nærmer seg og mange, spesielt studenter, er nå på jakt etter et sted å bo. Kanskje har du vurdert å leie ut hele eller deler av en bolig som du eier? I så fall er det en god del du bør tenke på. Det viktigste av alt er nok en god husleiekontrakt.

En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, men hvis en av partene i et leieforhold krever det, skal det alltid settes opp en skriftlig kontrakt. Vi anbefaler at det alltid utarbeides en skriftlig husleiekontrakt. Erfaringen vår tilsier at mange fremtidige konflikter kan unngås på denne måten.

Det er avtalen som inngås mellom huseier og leier som regulerer leieforholdet. Derfor er innholdet i husleiekontrakten svært viktig. Samtidig er det viktig å være klar over at man i Norge har en omfattende husleielov med mange regler som man ikke har lov til å avtale seg bort fra.

Advokatene Sivertsen & Co hjelper sine klienter med alt innen utleie av bolig, inkludert å sette opp en profesjonell og gjennomtenkt husleiekontrakt. Vi er opptatt av at leiekontrakten tilpasses dine spesielle behov, men alltid innenfor husleielovens regler.

Ta kontakt i dag for å få hjelp med utleie av bolig.