Posts tagged #Folketrygdloven

Når NAV-bomben smeller

I den nye regjeringsplattformen loves det en full gjennomgang av Nav, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne. Samtidig fortsetter etaten nedtellingen mot det største byråkratiske skiftet for mange av sine brukere siden Nav-reformen. Innen mars neste år skal nemlig tusener av Nav-brukere igjennom en ny runde med søknader og økonomisk usikkerhet. For selv om de fremdeles skulle ha behov for bistand, har de brukt opp sin rett til arbeidsavklaringspenger. Noen "særlige tilfeller" slipper likevel unna.