Posts tagged #Bergen Tingrett

Dom om prisavslag og erstatning ved tomtekjøp

29. desember 2015 ble det avsagt dom i Bergen Tingrett i en sak som omhandlet krav om prisavslag og erstatning ved tomtekjøp på grunnlag av mangel etter avhendingsloven. Advokatfullmektig Mikael Petersen prosederte for saksøker i den aktuelle saken.

Saken endte med at saksøkte ble dømt til å betale prisavslag, erstatning og sakskostnader til saksøker. 

Ved å følge DENNE linken kan du lese en anonymisert utgave av hele dommen.