Posts filed under Eiendomsrett

Frifinnelse etter tvist i naboforhold

22. januar 2016 ble det avsagt dom i Bergen Tingrett i en sak som omhandlet en tvist i et naboforhold med krav om retting etter naboloven. Advokatfullmektig Mikael Petersen prosederte for saksøkte i den aktuelle saken.

Saken endte med at saksøkte ble frifunnet og saksøker ble dømt til å betale alle sakens kostnader.

Ved å følge DENNE linken kan du lese en anonymisert utgave av hele dommen.

Posted on February 2, 2016 and filed under De lege lata, Eiendomsrett, Dommer.

Dom om prisavslag og erstatning ved tomtekjøp

29. desember 2015 ble det avsagt dom i Bergen Tingrett i en sak som omhandlet krav om prisavslag og erstatning ved tomtekjøp på grunnlag av mangel etter avhendingsloven. Advokatfullmektig Mikael Petersen prosederte for saksøker i den aktuelle saken.

Saken endte med at saksøkte ble dømt til å betale prisavslag, erstatning og sakskostnader til saksøker. 

Ved å følge DENNE linken kan du lese en anonymisert utgave av hele dommen.

Utleie av bolig - Husleiekontrakt

nøkkel.jpg

Høsten nærmer seg og mange, spesielt studenter, er nå på jakt etter et sted å bo. Kanskje har du vurdert å leie ut hele eller deler av en bolig som du eier? I så fall er det en god del du bør tenke på. Det viktigste av alt er nok en god husleiekontrakt.

En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, men hvis en av partene i et leieforhold krever det, skal det alltid settes opp en skriftlig kontrakt. Vi anbefaler at det alltid utarbeides en skriftlig husleiekontrakt. Erfaringen vår tilsier at mange fremtidige konflikter kan unngås på denne måten.

Det er avtalen som inngås mellom huseier og leier som regulerer leieforholdet. Derfor er innholdet i husleiekontrakten svært viktig. Samtidig er det viktig å være klar over at man i Norge har en omfattende husleielov med mange regler som man ikke har lov til å avtale seg bort fra.

Advokatene Sivertsen & Co hjelper sine klienter med alt innen utleie av bolig, inkludert å sette opp en profesjonell og gjennomtenkt husleiekontrakt. Vi er opptatt av at leiekontrakten tilpasses dine spesielle behov, men alltid innenfor husleielovens regler.

Ta kontakt i dag for å få hjelp med utleie av bolig.

Krangles det om hytta i din familie?

Mange nordmenn eier hytte sammen med andre familiemedlemmer, og mange oppdager dessverre at det lett kan oppstå uenigheter, for eksempel om hvem som skal bruke hytta når, eller hvor mye penger som skal brukes på vedlikehold gjennom året.

Dine penger har publisert en interessant artikkel om dette emnet, som kan leses her. Men som advokater er vi spesielt opptatt av at det finnes egne beslutningsregler for slike uenigheter i sameieloven. Loven legger opp til at dere må bli enige om hvordan dere skal ha det, hovedsakelig gjennom avstemming. Men avhengig av sakens karakter, må dere blant annet vite om en beslutning krever alminnelig flertall, om alle må være enige eller om noen har vetorett.

Advokatene Sivertsen & Co hjelper sameiere med å komme til enighet om hvordan eiendommer skal disponeres. Vi kan opptre som meglere mellom partene og hjelpe til med å lage tydelige regler for bruk, vedlikehold og eierform av hytta. Ta kontakt med oss i dag for en effektiv løsning på din eiendomstvist.

Hytte
Posted on July 4, 2014 and filed under Eiendomsrett, De lege lata.