Posts filed under Dommer

Frifinnelse etter tvist i naboforhold

22. januar 2016 ble det avsagt dom i Bergen Tingrett i en sak som omhandlet en tvist i et naboforhold med krav om retting etter naboloven. Advokatfullmektig Mikael Petersen prosederte for saksøkte i den aktuelle saken.

Saken endte med at saksøkte ble frifunnet og saksøker ble dømt til å betale alle sakens kostnader.

Ved å følge DENNE linken kan du lese en anonymisert utgave av hele dommen.

Posted on February 2, 2016 and filed under De lege lata, Eiendomsrett, Dommer.

Dom om prisavslag og erstatning ved tomtekjøp

29. desember 2015 ble det avsagt dom i Bergen Tingrett i en sak som omhandlet krav om prisavslag og erstatning ved tomtekjøp på grunnlag av mangel etter avhendingsloven. Advokatfullmektig Mikael Petersen prosederte for saksøker i den aktuelle saken.

Saken endte med at saksøkte ble dømt til å betale prisavslag, erstatning og sakskostnader til saksøker. 

Ved å følge DENNE linken kan du lese en anonymisert utgave av hele dommen.