Posts filed under De lege lata

Frifinnelse etter tvist i naboforhold

22. januar 2016 ble det avsagt dom i Bergen Tingrett i en sak som omhandlet en tvist i et naboforhold med krav om retting etter naboloven. Advokatfullmektig Mikael Petersen prosederte for saksøkte i den aktuelle saken.

Saken endte med at saksøkte ble frifunnet og saksøker ble dømt til å betale alle sakens kostnader.

Ved å følge DENNE linken kan du lese en anonymisert utgave av hele dommen.

Posted on February 2, 2016 and filed under De lege lata, Eiendomsrett, Dommer.

Sivilombudsmannen kritiserer politiets edruelighetsvurdering

«Edruelighetssaken» har fått mye oppmerksomhet i media i det siste. Advokatene Sivertsen & Co har flere saker hvor den aktuelle problemstillingen oppstår. Vi mener at politiets saksbehandlingsrutiner er overfladiske og utilstrekkelige, noe som medfører at alt for mange blir karakterisert som «ikke edruelige».

Krangles det om hytta i din familie?

Mange nordmenn eier hytte sammen med andre familiemedlemmer, og mange oppdager dessverre at det lett kan oppstå uenigheter, for eksempel om hvem som skal bruke hytta når, eller hvor mye penger som skal brukes på vedlikehold gjennom året.

Dine penger har publisert en interessant artikkel om dette emnet, som kan leses her. Men som advokater er vi spesielt opptatt av at det finnes egne beslutningsregler for slike uenigheter i sameieloven. Loven legger opp til at dere må bli enige om hvordan dere skal ha det, hovedsakelig gjennom avstemming. Men avhengig av sakens karakter, må dere blant annet vite om en beslutning krever alminnelig flertall, om alle må være enige eller om noen har vetorett.

Advokatene Sivertsen & Co hjelper sameiere med å komme til enighet om hvordan eiendommer skal disponeres. Vi kan opptre som meglere mellom partene og hjelpe til med å lage tydelige regler for bruk, vedlikehold og eierform av hytta. Ta kontakt med oss i dag for en effektiv løsning på din eiendomstvist.

Hytte
Posted on July 4, 2014 and filed under Eiendomsrett, De lege lata.