Frifinnelse etter tvist i naboforhold

22. januar 2016 ble det avsagt dom i Bergen Tingrett i en sak som omhandlet en tvist i et naboforhold med krav om retting etter naboloven. Advokatfullmektig Mikael Petersen prosederte for saksøkte i den aktuelle saken.

Saken endte med at saksøkte ble frifunnet og saksøker ble dømt til å betale alle sakens kostnader.

Ved å følge DENNE linken kan du lese en anonymisert utgave av hele dommen.

Posted on February 2, 2016 and filed under De lege lata, Eiendomsrett, Dommer.