Benytt din rett til å tie i politiavhør!

I mitt virke som advokatfullmektig har jeg tradisjonelt vært positiv til en åpen og konstruktiv dialog med politiet. Erfaringen tilsier at politiet stort sett klarer å forholde seg nøkternt og balansert til informasjon som mine klienter velger å dele, eksempelvis i avhør. Informasjonen blir selvsagt brukt av politiet, men det er sjelden klienten føler at den blir misbrukt.

Dette synet har imidlertid endret seg kraftig etter at jeg begynte å arbeide med edruelighetssakene, som blant annet har versert i mediene det siste året. I disse sakene har politiet fratatt mange førerretten fordi de ikke anser dem som «edruelige» nok til å kjøre bil. Begrunnelsen for politiets vurdering er svært ofte at klienten har innrømmet i avhør at han har benyttet et ulovlig stoff, som for eksempel cannabis, en gang i blant.

Et eksempel på problemstillingen var oppe hos Sivilombudsmannen nylig. Da dreiet det seg om en kvinne som var bøtelagt to ganger for bruk av ulovlige rusmidler. Dette var i seg selv ikke nok til å frata henne førerkortet. Men politiets dom falt i avhøret, når kvinnen forsøkte å forsikre om at hun selvsagt aldri hadde kjørt bil dagen etter cannabisbruk, "... fordi man føler seg så "fyllesyk" dagen etter, at man merker at konsentrasjonen ikke er på topp."

I utgangspunktet skulle man tro at kvinnens uttalelse var positiv for trafikksikkerheten, siden hun forsøkte å forklare politiet at hun aldri ville finne på å kjøre bil i beruset tilstand. Men politiet tolket i stede uttalelsen som en bekreftelse på at kvinnen hadde lang erfaring med bruk av cannabis. I avslaget på klagen skriver politidirektoratet at "Uttalelsen gir klare indikasjoner på å være kommet fra en person som har en viss erfaring med bruk av denne typen rusmiddel."

I saken opprettholdt politidirektoratet sitt vedtak, til tross for streng kritikk fra sivilombudsmannen, som mente at politiets bevisgrunnlag var for dårlig i saken.

Det er for min del ikke lenger tvil om at politiet i Norge aktivt inndrar førerkort som et ruspolitisk virkemiddel, og de tramper gjerne litt på folks rettssikkerhet i prosessen.

Heldigvis slår den norske straffeprosessloven fast at politiet ikke kan pålegge noen å gi forklaring. Min oppfordring blir dermed at man slutter å svare på alle spørsmål om rusbruk i politiavhør. For det er i Norge som det er i USA, at alt du sier kan og vil bli brukt mot deg.

Føler du deg presset av politiet og ønsker advokat under avhøret, kan du ta kontakt med oss for bistand.

arrested