Trenger du advokat, men er bekymret for prisen? Sjekk forsikringene dine!

Mange bekymrer seg over utgiftene ved å engasjere en advokat. Men de fleste har faktisk rettshjelpsdekning i forsikringsavtalene sine, ofte uten å vite om det. Hvis saken faller inn under rettshjelpsforsikringen din, får du mye av advokatkostnadene i en tvist dekket av forsikringsselskapet ditt!

Rettshjelpsforsikring er en form for «forsikring» for utgifter til advokat. Dette inngår som del av mange alminnelige forsikringer. Forsikringsavtaler som gjerne har en egen rettshjelpsforsikring inkludert er:

  • Boligforsikring
  • Hytteforsikring
  • Bilforsikring
  • Båtforsikring
  • Innboforsikring

Ulike forsikringsselskaper kan ha ulike vilkår for dekning. Man bør derfor starte med å sjekke forsikringspapirene. Let etter avsnittet som heter rettshjelpsdekning eller rettshjelp. Der vil du også finne ut hvilke betingelser som gjelder for akkurat din forsikring.

Hva dekker rettshjelpsforsikringen?

Rettshjelpsforsikringen dekker en andel av utgiftene til advokatbistand i de tilfeller der det er oppstått en tvist. Man får altså som hovedregel ikke dekket kostnader til generell juridisk rådgivning, private forhandlinger eller megling mellom partene. Det må som regel foreligge en tvist.

Den typiske situasjonen som gir slik dekning er der man har krevet en motpart for erstatning, men hvor motparten har avist kravet. Det kan også konstateres en tvist dersom et krav er fremmet, men motparten unnlater å besvare henvendelsene dine.

Forsikringen dekker kun visse sakstyper. Dette vil fremgå av forsikringsavtalen din. Typiske tilfeller der dekning ofte innvilges er tvist etter kjøp av bolig på grunn av mangler, mangler ved kjøp av nyoppført bolig etter bustadoppføringslova eller bilkjøp med alvorlige mangler.

Straffesaker og andre offentlige tvangsprosesser dekkes normalt ikke. Rettshjelpsdekningen dekker heller ikke tvister knyttet til forsikredes yrke og erverv (dvs. arbeidstvister og saker om offentlige ytelser fra NAV mv.), inkassosaker, skifte etter ekteskap/samboer/arv og offentlige forvaltningsvedtak før søksmål.

Hvor mye dekkes av forsikringsselskapet?

Som hovedregel dekkes 80 % av utgiftene til advokat av forsikringen, når man selv har dekket en egenandel. Egenandelen varierer fra kr. 2000 til kr. 4000,-.

Hvis man får innvilget rettshjelpsdekning betaler man altså en egenandel og 20 % av de løpende utgiftene selv.

Forsikringen har også et «tak» på hvor store utgifter som dekkes under forsikringen. Dette varierer fra forsikring til forsikring, og ligger vanligvis mellom kr. 80.000,- til 250.000,-.

Er du i tvil så spør advokaten!

Dersom du er i en tvist, anbefaler vi at du kontakter en våre advokater som arbeider innenfor det fagområdet som tvisten tilhører. Da hjelper vi deg gjerne med å sjekke om du har krav på bistand gjennom rettshjelpsforsikringen din.