Arbeidsgivere sparer mye på å unngå arbeidstvister

fired.jpg

Alt for mange arbeidsgivere erfarer at det kan koste dyrt dersom man gjør feil i en oppsigelsesprosess. Regelverket er strengt i Norge og arbeidstakere kjenner sine rettigheter godt. Som regel er det heller ingen enkel vei ut av problemet dersom arbeidsgiver først har gjort en feil. Man kan ikke trekke tilbake oppsigelsen etter at den er gitt. Det er heller ikke lett å forhindre at et erstatningskrav vokser seg stort dersom det blir en prosess.

Arbeidsmiljøloven er omfattende og det er mange feller å gå i for arbeidsgiver. Dersom oppsigelsen ikke inneholder all den informasjonen den skal, dersom drøftelsesmøte ikke er gjennomført i henhold til loven, dersom dokumentasjonen for oppsigelsen ikke er god nok, eller særregler for nedbemanning ikke er fulgt, er risikoen stor for at arbeidstaker går til sak.

Den eneste måten å unngå ubehagelige overraskelser på er å gjøre et grundig forarbeid. Oppsigelsesprosessen må følge loven til punkt og prikke fra første stund, all relevant informasjon må innhentes og man må allerede i forkant ha en godt fundert vurdering av om bevisene holder.

Advokatene Sivertsen & Co har god erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i oppsigelsessaker. Vi vet hva som skal til for at en oppsigelse skal være saklig og vi hjelper gjerne til med hele prosessen.

Ta kontakt så kan vi i første omgang foreta en gratis vurdering av saken. Avhengig av situasjonen drøfter vi sammen om det er behov for videre bistand. Av og til ønsker bedriften bare en juridisk vurdering, mens andre ganger bistår vi i drøftelsesmøter og forhandlinger. Om partene ønsker det kan vi også fungere som meklere mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Målet vårt er uansett å løse saken så raskt og effektivt som mulig og med lavest mulig konfliktnivå.

Posted on January 16, 2015 and filed under Arbeidsrett.