Hva er forkjøpsrett på bolig?

En forkjøpsrett på bolig er egentlig en tredjemanns rett til å tre inn i et boligkjøp og overta det, mot at han betaler det samme som den første kjøperen har forpliktet seg til.

Avtaler om forkjøpsrett

I enkelte tilfeller følger en forkjøpsrett av loven, men som regel hviler retten på en avtale som er inngått. Et eksempel kan være at foreldre som selger boligen til sitt eldste barn, forbeholder forkjøpsrett for de andre barna dersom eldstemann skulle finne på å selge.

En slik forkjøpsrett med avtalegrunnlag, vil kunne få rettsvern ved at man tinglyser den. Skal du kjøpe eller selge bolig, er det derfor viktig å først undersøke om det er tinglyst en slik avtale på eiendommen.

Dersom man ønsker å inngå en avtale om forkjøpsrett, er det også viktig å merke seg at loven gir viktige supplerende regler og setter grenser for hva som kan avtales. Vi anbefaler derfor at man kontakter advokat dersom man vil inngå en avtale om forkjøpsrett.

Forkjøpsrett i borettslag

Lov om borettslag har en rekke regler om forkjøpsrett. Viktigst er at lagets medlemmer kan ha forkjøpsrett når en andel (med tilknyttet borett) overføres ved salg, arv osv.

Boligbyggelag som Obos og StorBergen er foreninger, og forkjøpsretten deres er en medlemsfordel som borettslagene bruker aktivt i sin egenreklame. Disse systemene med forkjøpsrett er godt kjent og borettslagene håndterer dette i pakt med loven.

Det kan være verdt å merke seg at forkjøpsretten i borettslag gjelder imidlertid ikke ved bytte av bolig eller ved overføring til ektefelle, slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller til søsken.

Har du spørsmål om forkjøpsrett eller skal du kjøpe eller selge bolig i borettslag, kan du kontakte oss for hjelp.