6 måter å få billigere advokathjelp!

billigadvokat.jpg

Mange som kontakter oss er bekymret for hva det vil koste dem å få advokathjelp i en sak. Bekymringen er helt forståelig. Advokater har en høy timepris og det er som regel vanskelig å bedømme på forhånd hvor mange arbeidstimer som vil gå med på en sak. Det som mange imidlertid ikke tenker over, er at du selv kan ta enkle grep for å kutte advokatkostnadene betydelig. Nedenfor finner du seks enkle tips til hva du selv kan gjøre:

1: Dra nytte av gratis vurdering – men pass på «gratisfellene»

Mange advokater tilbyr en eller annen form for gratis vurdering av saken din. Det er blitt mer og mer vanlig at advokater markedsfører seg med for eksempel «20 minutter gratis advokathjelp». Slike tilbud bør du absolutt dra nytte av!

Vær imidlertid oppmerksom på at det er begrenset hva en advokat kan gjøre for deg på så kort tid. Ofte benyttes også dette lokketilbudet uten at det spesifiseres hva du kan forvente å få ut av disse 20 minuttene. Advokaten nevner heller ikke hva som skjer dersom du blir sittende utover gratistiden. På denne måten kan du risikere at møtet ikke blir gratis i det hele tatt.

Som regel bør du derfor forberede deg på å måtte betale litt for å få den hjelpen du faktisk trenger. Hos Advokatene Sivertsen & Co forsøker å unngå slike misforståelser ved å gi klare retningslinjer for hva du kan forvente deg av en av våre gratis vurderinger.

2: Forbered deg godt og rydd i papirene dine før du kommer

Ofte har klientene med deg store hauger med dokumenter som advokaten må gjennomgå for å sette seg inn i saken. Det er selvsagt ikke til å unngå at advokaten må bruke noe tid på dette. Men ofte kunne tiden blitt halvert dersom klienten bare hadde tatt seg bryet med å gå igjennom papirene selv og gjerne sortert dem i en logisk rekkefølge før de møter hos advokaten. På den måten unngår du å betale en dyr timepris for at advokaten skal rydde i papirene dine.

3: Lag en skriftlig oppsummering av saken din

En advokats jobb består kort fortalt i å sammenligne din situasjon (det advokatene kaller «faktum») med de aktuelle rettsreglene på området. Denne jobben blir mye lettere dersom du allerede på forhånd tar deg bryet med å skrive ned en kort versjon av faktum, gjerne i kronologisk rekkefølge. Et slikt skriftlig oppsett av din historie gjør det mye lettere for advokaten å holde rede på saken. Vår erfaring er at dette sparer oss for mange dyre telefonsamtaler senere.

4: Unngå mange og korte telefonsamtaler med din advokat

Vanligvis tar advokater betalt for den tiden de bruker på saken din. Det føres timelister, hvor den minste tiden som føres om gangen er ett kvarter (0,25 timer). Dersom advokaten din fører opp alle telefonsamtaler, vil det si at du betaler for minst ett kvarter, uansett om samtalen varer i 2 eller 10 minutter. Et godt tips er derfor å samle opp spørsmålene dine over tid og heller ta én telefonsamtale som varer litt lenger.

5: Ta deg av det praktiske selv og la advokaten konsentrere seg om det juridiske

Mange velger å gi helt slipp på sin egen situasjon når de først har funnet seg en advokat. Dette går som regel greit, og i noen tilfeller kan det være lurt å overlate hele saksgangen til advokaten. Spesielt i en sak som er emosjonelt ladet og vanskelig for klienten selv, kan det være en fordel at advokaten tar seg av det meste for å skjerme klienten.

Men man skal også være oppmerksom på er at dette gjør saken dyrere. Dersom advokaten må ta seg av praktiske gjøremål, ringe eller reise rundt, skaffe legeerklæringer for deg eller lignende, vil du måtte betale advokatens timepris også for disse tjenestene. Noen ganger kan det derfor være svært besparende å ta seg av alt det praktiske selv og la advokaten konsentrere seg om det juridiske.

6: Oppsøk advokat tidligere

Dette er det viktigste tipset, men også det som er vanskeligst å gjennomføre for våre klienter. Svært mange utsetter å kontakte advokat, kanskje fordi de først ønsker å se om de kan løse problemene selv. Paradokset er ofte at det nettopp er her et lite problem går over til å bli en stor og vanskelig konflikt. Svært mange av våre kunder kunne spart mange kroner (og søvnløse netter) om de bare hadde kontaktet oss litt tidligere. Vær derfor ikke redd for å lufte et problem med en advokat som du stoler på. Du har ingenting å tape på kontakte en advokat tidlig, spesielt dersom advokaten tilbyr en gratis vurdering av saken din!